Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2015

izutu

Że Ty nie dla mnie jesteś, ani ja dla Ciebie
Że nie możemy rankiem gadać trzy po trzy
Że wspólnej gwiazdy trudno szukać nam na niebie
Że między ludźmi nie powiemy sobie "ty"

Że nie pójdziemy tak zwyczajnie gdzieś, tak w gości
Że nic co nasze nie jest nasze, nawet my

Dlatego nie mów mi, dlatego nie mów mi
To dlatego nie mów mi o miłości

Że spotykamy się przypadkiem, przy niedzieli
I że mówimy byle jak i byle co
Że każde słowo zamiast łączyć, to nas dzieli
Że złą podróżą jest bez Ciebie każda noc

Że więcej smutku w oczach mamy niż radości
Że nie pomaga kiedy mówisz "w górę nos"

Dlatego nie mów mi, dlatego nie mów mi
to dlatego nie mów mi o miłości

-Agnieszka Osiecka
Wczoraj był jej dzień....

February 01 2015

izutu

"Glance" - Conkerco

izutu
Za każdy gram manny niebieskiej
Płacę słona rzeką.

January 20 2015

izutu
0497 56bf
izutu
6304 8935 500
José

January 19 2015

izutu
8032 9478 500
Reposted byfirewalkwithme firewalkwithme
izutu

"Gdyby człowiek ponosił odpowiedzialność tylko za to, czego jest świadom, głupcy byliby z góry rozgrzeszeni z każdej winy. Tylko że, mój drogi, człowiek ma obowiązek wiedzieć. Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoją niewiedzę. Niewiedza jest winą."

Milan Kundera "Śmieszne miłości"

izutu

Ciemna jest noc,
rój gwiazd nad nami,
po niebie płynie
ciastko z rodzynkami...

- Stephen King - Lśnienie

January 18 2015

izutu

Coś Ty zrobił, Jeremi, zostawiłeś mnie samą w pustym mieście, w którym pełno jest tylko Twojej nieobecności. Żeby Warszawę doprowadzić do takiego stanu, to tylko Ty potrafisz.

- Agnieszka Osiecka - Listy na wyczerpanym papierze

January 14 2015

izutu
6502 a04c 500

January 13 2015

izutu
1308 f440 500
Barańczak.
Reposted byLadyGodivaitemize

January 12 2015

izutu
0092 9f58 500
Joakim Eskildsen
Reposted bypoche poche

January 11 2015

izutu
izutu
9546 50ca 500
Eddie O'Keefe Photography
Reposted byzayinlalaland111
izutu
9497 39fc 500
Eddie O'Keefe Photography
Reposted bybioinooodledzony12czerwcahashplumosevaltariresirxhiatusxmauaksilence89jointskurwysyninkaczNoirBlancbakteryjawecouldbeclosemagdanestorrulletkasweetnothinggLesAmoursImaginairesalyeskarosenrot6stopmejobiiputaspellonyou
izutu
9462 881b 500
Eddie O'Keefe Photography

January 08 2015

izutu
izutu

January 07 2015

izutu
5799 2fbb 500

December 31 2014

izutu
1263 ee06
Reposted bynaciol naciol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl